Invoobill

Usuga Invoobill ma na celu uatwienie pacenia rachunkw oraz faktur od wielu dostawcw. Invoobill jest dostpny przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Daje podobn wygod jak polecenie zapaty, ale zapewnia wiksze poczucie bezpieczestwa, poniewa Klient musi zaakceptowa kad patno natomiast w przypadku polecenia zapaty konto obciane jest automatycznie. W Invoobillu rachunki i faktury w formie elektronicznej dostarczane s bezporednio na internetowe konto bankowe. Wystarczy zalogowa si, wybra odpowiedni zakadk i jednym klikniciem zaakceptowa dan transakcj.


Aktywacja usugi obecnie wymaga przekazania dostawcy kodu wygenerowanego w systemie bankowoci elektronicznej. Pewno i bezpieczestwo funkcjonowania usugi zapewnia fakt, e Invoobill dziaa w ramach infrastruktury bankw i KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej)


Dziki Invoobill Klient ma moliwo atwego i wygodnego regulowania opat za prd, gaz, internet czy telefon komrkowy prosto ze swojego konta bankowego za porednictwem bankowoci internetowej.


Usuga ta umoliwia Klientowi opacanie comiesicznych zobowiza jednym klikniciem ? bez koniecznoci pamitania wielu kodw czy hase do eBOK-w rnych dostawcw.


Instrukcja obsugi Invoobill dostpna w zakadce Usugi – Bankowo internetowa i mobilna ? Internet Banking dla klienta indywidualnego (strony 47-51), take pod linkiem
Zobacz wicej na www.invoobill.pl