SMS Banking

SMS Banking dziaa caa dob i automatycznie wysyane s wiadomoci informujce klienta o kadej zmianie salda rachunkw.

Warunkiem niezbdnym do skorzystania z usugi SMS Banking jest:

  • posiadanie rachunku w Banku Spdzielczym w Starorebach,
  • posiadanie telefonu komrkowego pracujcego w dowolnej sieci telefonii komrkowej w Polsce,
  • zoenie stosownego wniosku o uruchomienie usugi.

W celu uzyskania bliszych informacji zapraszamy do naszych placwek.