Sm@rt wypłata to nowa i wygodna funkcjonalność dostępna w placówkach Banku oraz w bankowości internetowej, która daje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Staroźrebach bez użycia karty. Usługa dostępna jest dla klientów Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

Usługa dostępna jest z poziomu bankowości internetowej Internet Banking, mobilnej, a także w placówkach Banku.

Maksymalna kwota wypłaty to 300 zł.

Kod jednorazowy do usługi ważny jest przez 3 godziny. Zostanie wysłany na telefon lub wyświetlony na stronie w bankowości internetowej. Kod może być także wygenerowany w placówce Banku lub wysłany na zdefiniowany telefon odbiorcy.

W celu realizacji wypłaty gotówkowej odbiorca kodu jednorazowego udaje się do jednego z bankomatów należących do Banku Spółdzielczego w Staroźrebach i wybiera opcję Sm@rt wypłata po czym podaje jednorazowy kod. Po wpisaniu poprawnego kodu następuje realizacja zdefiniowanej wcześniej kwoty wypłaty.

Korzyści:

  • Wypłata gotówki bez karty w bankomacie przy użyciu jednorazowego kodu przekazanego poprzez SMS ?elektroniczny czek?,
  • Wypłata gotówki w przypadku gdy karty międzynarodowe nie są obsługiwane,
  • W przypadku gdy zgubiliśmy kartę lub karta jest uszkodzona


Wypłat gotówki można dokonywać w bankomatach Banku Spółdzielczego w Staroźrebach:

  • Ul. Plac Bojowników 3, Staroźreby
  • Ul. Dojazd 2b, Nowa Góra
  • Ul. Szkolna 1, Bulkowo
  • Blichowo 1a, Blichowo
  • Ul. Lipowa 10, Rogozino


Usługa jest bezpłatna


Więcej na: Internet Banking