Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach.

Bank oferuje następujące typy przelewów:
* przelew SEPA
* polecenie wypłaty
* przekaz internetowy – dostępny wyłącznie dla klientów indywidualnych
Istnieje możliwość realizacji zleceń płatniczych w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPASCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:
* waluta transakcji EUR,
* zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie
IBAN, prawidłowy kod BIC,
* koszty „SHA”,
* tryb realizacji standardowy,
* nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
* bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Otrzymywanie płatności z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:
Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR
(przed numerem rachunku należy dodać PL)


WYKAZ WALUT WYMIENIALNYCH, W KTÓRYCH BANK REALIZUJE ZLECENIA PŁATNICZE


1) waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej- EUR,
2) dolar amerykański- USD,
3) dolar australijski- AUD,
4) dolar kanadyjski- CAD,
5) forint węgierski- HUF,
6) frank szwajcarski- CHF,
7) funt brytyjski- GBP,
8) jen japoński- JPY,
9) korona duńska- DKK,
10) korona norweska- NOK,
11) korona szwedzka- SEK,
12) korona czeska- CZK,


WYKAZ WALUT WYMIENIALNYCH, W KTÓRYCH BANK PROWADZI RACHUNKI I DOKONUJE ROZLICZEŃ GOTÓWKOWYCH


1. waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej- EUR,
2. dolar amerykański- USD,