Przekazy transgraniczne

Przekazy w obrocie dewizowym realizowane są w Centrali Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Bank realizuje przelewy SEPA, przelewy regulowane oraz przekazy internetowe.

Opłata za realizację przekazów w obrocie dewizowym dostępna jest w Taryfie prowizji i opłat bankowych.