Paybynet

Usuga Paybynet pozwoli wygodnie i szybko paci za zakupy internetowe, a take pomoe bezporednio z konta internetowego regulowa opaty wymagane przy zaatwianiu spraw urzdowych.

Paybynet dziaa w modelu “patnoci linkiem” (pay-by-link). Usuga polega w uproszczeniu na automatycznym wypenieniu formatki bankowej danymi do przelewu i przekazaniu informacji do sprzedawcy o dokonaniu patnoci. Sklep internetowy lub e-urzd otrzymuje informacj o dokonaniu wpaty jeszcze zanim pienidze faktycznie znajd si na jego koncie, bezporednio po akceptowaniu przez klienta patnoci. Dziki Paybynet mona realizowa transakcje o kadej porze dnia i nocy, take w weekendy. W praktyce usuga patnoci dziaa w ten sposb, e osoba pacca za towary/usugi w Internecie kompletuje zamwienie, wybiera patno przez swj bank i zostaje przekierowana do swojej bankowoci internetowej. Po zalogowaniu w bankowoci internetowej klient banku widzi wypeniony przelew, ktry moe zaakceptowa aby sfinalizowa transakcj. Po zaakceptowaniu przelewu przez Klienta, sprzedawca od razu otrzymuje potwierdzenie i moe zrealizowa zamwienie.

Gwarantem dokonania takiej patnoci Paybynet jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) – operator usugi Paybynet. KIR zapewnia przejrzysto rozlicze, poniewa przelewy wykonywane s bezporednio z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy sklepu lub urzdu.


Patnoci dostpne s tysicach sklepw internetowych w Polsce, w tym w Merlin.pl, TravelPlanet.pl, Vobis.pl, Eximtours.pl, Gustus.pl, Apetete.pl, PlusBus.pl, Sporti.pl, Wec.com.pl i w tysicach innych.

Patnoci Paybynet dostpne s rwnie w kilkuset urzdach administracji publicznej oraz w licznych wydziaach geodezji, z tym m.in. urzdach dziaajcych w ramach SEKAP.pl, ePUAP.pl, Wrt Lubelszczyzny, Wrt Lubuskich, Wrt Podlasia i innych.


Wsppraca banku z Krajow Izb Rozliczeniow zapewnia Klientom stabilno i pewno transakcji realizowanych za pomoc Paybynet, a take dostp do pozostaych najwikszych platform patnoci: Przelewy24, Transferuj.pl, eService Online, IAI Patnoci, Dotpay.pl.