Elixir

System Elixir pośredniczy w wymianie:

 • poleceń przelewu,
 • dowodów wpłaty,
 • poleceń zapłaty,
 • czeków z rachunków rozliczeniowych,
 • not obciążeniowych,
 • inkaso czeków w obrocie krajowym i zagranicznym,
 • przekazy w obrocie dewizowym – przelewy SEPA i regulowane,
 • przekazy internetowe.
  Bank Spółdzielczy w Staroźrebach ustalił następujące sesje rozliczeniowe przelewów wychodzących do innych banków Elixir:
 • Od 14:16 dnia poprzedniego (roboczego) do 10:30 dnia bieżącego (roboczego) Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w I sesji rozliczeniowej;
 • Od 10:31 do 13:30 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w II sesji rozliczeniowej;
 • Od 13:31 do 14:15 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w III sesji rozliczeniowej;
  Zlecenia otrzymane po godz. 14:15, ale złożone przed godziną 15:00 obciążają rachunek Klienta w tym samym dniu roboczym, rozliczane są w następnym dniu roboczym dla Banku w I sesji.