Elixir

Patnoci krajowe w PLN s realizowane w systemie ELIXIR od poniedziaku do pitku.
ELIXIR – system funkcjonujcy w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR S.A.). Jest to midzybankowy system poredniczcy w elektronicznej wymianie komunikatw rozliczeniowych, ktry umoliwia realizacj przeleww w zotych oraz informacji pomidzy jego uczestnikami. System poredniczy midzy innymi w wymianie: polece przelewu, dowodw wpaty, polece zapaty, czekw gotwkowych i rozrachunkowych.


Harmonogram sesji rozliczeniowych KIR S.A.


Patnoci wysokokwotowe (tzn. powyej 1 000 000 PLN) oraz inne pilne zlecenia, mog by realizowane w systemie SORBNET. Patnoci skadane do realizacji w placwkach Banku Spdzielczego w Starorebach oraz za porednictwem systemu bankowoci internetowej Internet Banking do godziny 14:15 s rozliczane w tym samym dniu. (zgodnie z Granicznymi godzinami realizacji przeleww).


Sesje wychodzce Elixir:

  • Od 14:16 dnia poprzedniego (roboczego) do 10:30 dnia biecego (roboczego) Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w I sesji rozliczeniowej;
  • Od 10:31 do 13:30 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w II sesji rozliczeniowej;
  • Od 13:31 do 14:15 Bank przyjmuje do realizacji i kieruje do rozliczenia w III sesji rozliczeniowej;
    Zlecenia otrzymane po godz. 14:15, ale zoone przed godzin 15:00 obciaj rachunek Klienta w tym samym dniu roboczym, rozliczane s w nastpnym dniu roboczym dla Banku w I sesji.