Bankofon

Klient by móc skorzystać z tej usługi musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer modulo oraz posiadać przydzielone mu przez Bank czterocyfrowe hasło dostępu.

Usługa Bankofon dostępna jest pod numerem telefonu 0242612750.

Informacje dostępne w Bankofonie:

  • 1: stan rachunku- klient uzyskuje informacje o wysokości bieżącego salda i dostępnych środkach na tym rachunku,
  • 2: lista rachunków Klienta,
  • 5: historie operacji na rachunku – klient uzyska informację o 5 ostatnich operacjach na rachunku,
  • 6: karty bankomatowe:
    • 1: zastrzeganie własnej karty bankmatowej Banku Spółdzielczego w Staroźrebach,
    • 2: lista kart własnych bankomatowych Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.
  • 9: zmiana hasła dostępu ( zmiana PIN’u),
  • 0: powrót do głównego menu.