Bankofon

Klient by mc skorzysta z tej usugi musi posiada telefon z wybieraniem tonowym, zna swj numer modulo oraz posiada przydzielone mu przez Bank czterocyfrowe haso dostpu.

Usuga Bankofon dostpna jest pod numerem telefonu 0242612750.

Informacje dostpne w Bankofonie:

  • 1: stan rachunku- klient uzyskuje informacje o wysokoci biecego salda i dostpnych rodkach na tym rachunku,
  • 2: lista rachunkw Klienta,
  • 5: historie operacji na rachunku ? klient uzyska informacj o 5 ostatnich operacjach na rachunku,
  • 6: karty bankomatowe:
    • 1: zastrzeganie wasnej karty bankmatowej Banku Spdzielczego w Starorebach,
    • 2: lista kart wasnych bankomatowych Banku Spdzielczego w Starorebach.
  • 9: zmiana hasa dostpu ( zmiana PIN?u),
  • 0: powrt do gwnego menu.