Regulamin transakcji jednorazowych

Aby zapozna si z warunkami wykonywania operacji jednorazowych, naley pobra zacznik “Regulamin transakcji jednorazowych”, dostpny w formacie PDF, a nastpnie otworzy go programem pozwalajcym na podgld treci.