Regulamin transakcji jednorazowych

Aby zapoznać się z warunkami wykonywania operacji jednorazowych, należy pobrać załącznik “Regulamin transakcji jednorazowych”, dostępny w formacie PDF, a następnie otworzyć go programem pozwalającym na podgląd treści.