Klienci instytucjonalni

Szanowni Pastwo,

Bank Spdzielczy w Starorebach uprzejmie informuje, e w dniu 24 padziernika 2011 r. wesza w ycie Ustawa o usugach patniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementujca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD). Celem ww. Dyrektywy jest przede wszystkim stworzenie jednolitego, europejskiego rynku patniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usug patniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o usugach patniczych przewiduje dwustopniowy proces wdraania jej zapisw. Pierwszy przypad na dzie 1 stycznia 2012 r. i wiza si z okreleniem maksymalnego czasu realizacji zlece patniczych w euro i zotych polskich. Druga cz zmian, ktre wchodz w ycie, zgodnie z Ustaw, z dniem 24 padziernika 2012 r., to przede wszystkim zwikszenie przejrzystoci warunkw wiadczenia usug patniczych oraz zakresu informacji przekazywanych klientowi dla usug patniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach przeprowadzonych w tym zakresie dziaa Bank Spdzielczy w Starorebach wprowadzi zmiany w:

  1. ?Regulaminie rachunkw rozliczeniowych dla klientw instytucjonalnych?,
  2. ?Regulaminie karty wasnej Banku Spdzielczego w Starorebach?
  3. ?Regulaminie karty patniczej VISA Business debetowa?

Z tekstem regulaminw mog si Pastwo zapozna w zaczonych plikach, lub w jednej z naszych placwek.