Klienci indywidualni

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Staroźrebach uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD). Celem ww. Dyrektywy jest przede wszystkim stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o usługach płatniczych przewiduje dwustopniowy proces wdrażania jej zapisów. Pierwszy przypadł na dzień 1 stycznia 2012 i wiązał się z określeniem maksymalnego czasu realizacji zleceń płatniczych w Euro i złotych polskich. Druga część zmian, które wchodzą w życie, zgodnie z Ustawą, z dniem 24 października 2012 r., to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości warunków świadczenia usług płatniczych oraz zakresu informacji przekazywanych klientowi dla usług płatniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach przeprowadzonych w tym zakresie działań Bank Spółdzielczy w Staroźrebach wprowadził zmiany w:

  1. “Regulaminie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Banku Spółdzielczego w Staroźrebach”
  2. “Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych EFEKT w złotych dla osób fizycznych”
  3. “Regulaminie rachunków oszczędnościowych Moje Konto w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach”
  4. “Regulaminie karty płatniczej VISA Classic debetowa”
  5. “Regulaminie karty własnej Banku Spółdzielczego w Staroźrebach”

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian znajdą Państwo w załączonych plikach lub w najbliższej placówce Banku.