Rachunki walutowe

Bank prowadzi rachunki bankowe w walutach wymienialnych EUR oraz USD na zlecenie klientw indywidualnych i instytucjonalnych.
Bank oferuje:
1) Moliwo wpat na rachunki bankowe w walucie wymienialnej oraz wypat z tych rachunkw:
a) w zotych,
b) w walucie rachunku,
c) w innej walucie wymienialnej, w ktrej prowadzone s rachunki bankowe (przeliczenia walut dokonuje si przy zastosowaniu kursw Banku obowizujcych w dniu dokonywania wpaty lub wypaty),
2) moliwo ustanowienia penomocnikw do rachunku,
3) realizacje zlece staych,
4) realizacja polece zapaty,
5) moliwo przeprowadzania transakcji handlowych z kontrahentami.

Bank oferuje kilka typw przeleww:

  • polecenie wypaty,
  • przelew SEPA
  • przekaz internetowy ? dostpny wycznie dla klientw indywidualnych

Polecenie wypaty – instrukcja patnicza niespeniajca warunkw przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bd krajowej instytucji patniczej lub zagranicznej, polecajca dokonanie przelewu okrelonej kwoty pieninej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy

Przelew SEPA – transakcja patnicza realizowana przez banki dziaajce na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, ktre podpisay umow o przystpieniu do polecenia przelewu SEPA, speniajca warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidowy kod BIC;
  • koszty ?SHA?;
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji patniczych;
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu s uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu bankw SEPA jest dostpny na stronie internetowej banku.

Przekazy internetowe – ten typ rozlicze dostpny jest wycznie dla klientw indywidualnych.

Otrzymywanie przekazw z zagranicy odbywa si dziki podaniu w treci zlecenia:
Kodu SWIFT/BIC: POLUPLPR
oraz numeru Pastwa rachunku w systemie IBAN
(przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL)

Opaty i prowizje dostpne w Taryfie opat i prowizji