Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy do:

  • gromadzenia środków,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • korzystania z kart międzynarodowych Visa Classic Debetowa oraz kart własnych BS Staroźreby,
  • internetowy dostęp do rachunku przez 24 godziny,
  • sms-owe powiadomienia o zmianie salda na rachunku.
  • prowizja i oplaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.