Rachunek oszczędnościowy ?Moje Konto? służy do:

  • gromadzenia środków pieniężnych,
  • korzystania z kart bankowych.

Posiadacze rachunków ROR i Moje Konto mają dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną.
Bank otwiera i prowadzi również rachunki lokat terminowych.