Dla gospodarstw rolnych

Bank oferuje prowadzenie rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych w złotych oraz rachunków walutowych. Rachunki te umożliwiają przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń, korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym, składanie zleceń i polecenia zapłaty.

Rachunek bieżący w złotych jest oferowany w następujących wersjach:

1) Konto na Start – dla rolników rozpoczynających działalność rolniczą, konto jest prowadzone przez Bank do dnia w którym upływa 1 rok od daty przejęcia lub założenia gospodarstwa rolnego, natomiast po upływie roku – jest przekształcane przez Bank w Biznes Konto,

2) Biznes Konto – dla rolników prowadzących działalność rolniczą w okresie powyżej 1 roku,

3) Prestiż Konto – dla rolników o przychodach ze sprzedaży za ostatni rok podatkowy powyżej 1 mln PLN, z możliwością negocjacji opłat.

Do rachunku wydawane są karty własne Banku Spółdzielczego w Staroźrebach oraz międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa.

Nasi Klienci mogą obsługiwać rachunki poprzez kanały elektroniczne Home Banking, Internet Banking lub Internet Banking dla Firm.

Ponadto w swojej ofercie bank posiada rachunek lokacyjny z atrakcyjnym oprocentowaniem, umożliwiający oszczędzanie nadwyżek środków pieniężnych. Wpłaty na rachunek lokacyjny mogą być dokonywane w dowolnej kwocie i dowolnym czasie, Klient może bezpłatnie wykonać jeden przelew lub jedną wypłatę gotówkową dowolnej kwoty w miesiącu kalendarzowym.