Bancassurance

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach, w ramach usługi Bancassurance, współpracuje z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  • CONCORDIA CAPITAL S.A. (ubezpieczenia na życie)
  • CONCORDIA POLSKA TUW (ubezpieczenia majątkowe)
  • MACIF ŻYCIE TUW (ubezpieczenia na życie)
  • COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group (ubezpieczenia majątkowe po marką BENEFIA)


Zapoznaj się: