Bancassurance

Bank Spdzielczy w Starorebach, w ramach usugi Bancassurance, wsppracuje z nastpujcymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  • CONCORDIA CAPITAL S.A. (ubezpieczenia na ycie)
  • CONCORDIA POLSKA TUW (ubezpieczenia majtkowe)
  • MACIF YCIE TUW (ubezpieczenia na ycie)
  • COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group (ubezpieczenia majtkowe po mark BENEFIA)


Zapoznaj si: