Zasady funkcjonowania Banku

Depozyty w Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

Z polityką informacyjną Banku Spółdzielczego w Staroźrebach dotyczącą adekwatności kapitałowej, można zapoznać się czytając załącznik “Polityka informacyjna Banku”, dostępny w formacie PDF.