Rada Nadzorcza

  • Tadeusz Jankowski ? Przewodniczcy RN
  • Teresa Zawocka ? z-ca Przewodniczcego
  • Anna Raczyska ? sekretarz
  • Krzysztof Dwojewski
  • Beata Kowalak
  • Adam Kujawa
  • Jarosaw Dobrzeniecki