Rada Nadzorcza

  • Tadeusz Jankowski – Przewodniczący RN
  • Teresa Zawłocka – z-ca Przewodniczącego
  • Anna Raczyńska – sekretarz
  • Adam Kujawa
  • Krzysztof Łaszkiewicz
  • Zbigniew Jankowski
  • Krzysztof Dwojewski