Nowy portal kartowy

Opublikowano 1122 dni temu

Nowe funkcjonalnoci w Portalu Kartosfera.
Uprzejmie informujemy, e od dnia 19 czerwca 2017 roku istnieje moliwo samodzielnego dokonywania czasowej blokady kart, jak rwnie ich odblokowania. Funkcjonalno ta moe zosta wykorzystana na przykad w przypadku braku pewnoci o faktycznym zagubieniu karty. Now funkcjonalnoci jest take zmieniony sposb logowania do portalu kartosfera. Teraz Klienci mog opcjonalnie nada wybrany przez siebie Login. Dotychczasowy sposb logowania jest rwnie akceptowany.


Opis funkcjonalnoci portalu kartosfera dostpny jest na stronie kartosfera w Przewodniku Uytkownika Portalu Kartowego ?KARTOSFERA? . Na stronie portalu dostpny jest take Regulamin Portalu Kartowego.


W przypadku pyta informacji dostarcz nasi doradcy w Placwkach Banku


1. Przewodnik Uytkownika portalu Kartosfera


2. Regulamin portalu kartowego