Bank Spółdzielczy w Staroźrebach udostępnia różne opcje kredytowania, przeznaczone dla firm. Są to kredyty:

  • inwestycyjne,
  • obrotowe,
  • odnawialne w rachunku bieżącym – oprocentowanie zmienne, w zależności od kwoty kredytu.

Ponadto:

  • kredyt ?INVEST-AGRO? na cele inwestycyjne na zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia, zakup środków transportu, stworzenie nowego majątku trwałego lub zwiększanie istniejącego, zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych na działalność z okresem kredytowania do 10 lat ze stawką WIBOR 3M +marża
  • Kredytowa Linia Hipoteczna – kredyt przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym także na: spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub w innych Bankach i towarzystwach leasingowych, refinansowanie zakupu maszyn, nieruchomości jeżeli transakcja zakupu została dokonana 3 miesiące przed udzieleniem kredytu. Minimalna kwota kredytu to 50 000 zł. Okres spłaty kredytu do 15 lat.


    Szczegóły oferty znajdują się w tabeli oprocentowania i opłat, dokładne informacje można uzyskać także w oddziałach Banku.