Karta Visa Business Debetowa

Karta Visa Business Debetowa jest midzynarodow kart patnicz umoliwiajc uytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granic:

 • patnoci bezgotwkowych za towary i usugi w placwkach handlowo-usugowych, oznaczonych logiem organizacji patniczej VISA;
 • wypaty gotwki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji patniczej VISA;
 • wypaty gotwki w jednostkach bankw czonkowskich organizacji patniczej VISA;
 • patnoci dokonywanych na odlego bez fizycznego uycia karty, np. poprzez Internet, telefon.
 • awaryjn wypat gotwki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granic (tylko karta VISA), z wyczeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej ni PLN.
 • karta umoliwia rwnie wypat gotwki u akceptantw w ramach usugi cash back na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • karta umoliwia sprawdzenie salda dostpnych rodkw na rachunku bankowym oraz zmian kodu PIN w bankomatach wiadczcych tak usug.
  Karta wydawana jest do rachunku rozliczeniowego biecego prowadzonego przez Bank dla rolnikw indywidualnych oraz podmiotw instytucjonalnych.
  Istnieje moliwo ustanowienia indywidualnych limitw transakcyjnych do karty.
  Maksymalne dzienne limity transakcyjne do karty:
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji gotwkowych ? 5 000,00 z
 • maksymalny dzienny limit dla transakcji bezgotwkowych ? 10 000,00 z
  Istnieje moliwo dokonywania transakcji w internecie.
  Koszt wydania karty: 0 z
  Okres wanoci karty: 3 lata

W przypadku kradziey lub zgubienia karty naley niezwocznie dokona jej zastrzeenia:
? osobicie w placwce Banku,
? telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPS S.A.),
? za porednictwem oglnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
? za porednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)
Od momentu zastrzeenia karty Bank ponosi odpowiedzialno za nieuprawnione transakcje dokonane przy uyciu karty