Karta Visa Business Debetowa

Karta Visa Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostakch oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub Plus,
  • wypłaty gotówki w jednostach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa,
  • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie,
  • sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę,
  • dokonywania awaryjnej wypłatygotówki w przypadku utraty katy podczas pobytu za granicą.

Karta wydawana jest do rachunku rozliczeniowego bieżącego prowadzonego przez Bank dla rolników indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, okres ważności karty wynosi 3 lata.
Limity transakcyjne:

  • - dzienny limit transakcji gotówkowych – 5 000,00 zł
  • - dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 10 000,00 zł

Infolinia dla klientów: 86 215 50 00

Kartę można zastrzec pod numerem te +48 86 215 50 50 lub korzystając z
ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828