Karty własne Banku Spóldzielczego w Staroźrebach

Karty własne Banku Spółdzielczego w Staroźrebach są kartami wydawanymi do rachunków bieżących, oszczędnościowych oraz rozliczeniowo-oszczędnościowych.
Korzyści z posiadania karty własnej:

  • - karta jest ważna 3 lata,
  • - karta działa on-line, nie ma możliwości powstania niedozwolonego salda debetowego,
  • - karta obsługiwana jest we wszystkich bankomatach BS Staroźreby,
  • - kartę można zastrzec za pomocą usługi Bankofon,
  • - użytkownik karty sam ustala dzienny limit wypłat w ramach maksymalnych limitów

Maksymalne limity wypłat gotówki:

  • - dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych – 1000 zł
  • - dla rachunków bieżących – 2000 zł

Kartę można zastrzec pod numerem telefonu +48 24 261 27 50


Informujemy, że zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 88) niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych do dokonywania operacji związanych z grami. Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu. Zakaz nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów.