Karty własne Banku Spóldzielczego w Staroźrebach

Karty własne Banku Spółdzielczego w Staroźrebach są kartami wydawanymi do rachunków bieżących, oszczędnościowych oraz rozliczeniowo-oszczędnościowych.
Korzyści z posiadania karty własnej:

  • - karta jest ważna 3 lata,
  • - karta działa on-line, nie ma możliwości powstania niedozwolonego salda debetowego,
  • - karta obsługiwana jest we wszystkich bankomatach BS Staroźreby,
  • - kartę można zastrzec za pomocą usługi Bankofon,
  • - użytkownik karty sam ustala dzienny limit wypłat w ramach maksymalnych limitów

Maksymalne limity wypłat gotówki:

  • - dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych – 1000 zł
  • - dla rachunków bieżących – 2000 zł

Kartę można zastrzec pod numerem telefonu +48 24 261 27 50