Karta VISA EURO

Karta debetowa VISA EURO wydawana jest do rachunkw bankowych dla osb fizycznych w walucie EURO. Karta debetowa zapewnia nieograniczony dostp do rodkw zgromadzonych na rachunku walutowym EURO. Karta umoliwia dokonywanie transakcji gotwkowych oraz bezgotwkowych, take transakcji w internecie. rodki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane s w momencie dokonania wpaty na rachunek. Ponadto daje moliwo dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotwkowych bez ponoszenia dodatkowych opat. Istnieje moliwo ustanowienia indywidualnych limitw transakcyjnych do karty.


Maksymalne dzienne limity wynosz odpowiednio:


1) dzienny limit wypat gotwki wynosi 1 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro;
2) dzienny limit transakcji bezgotwkowych wynosi 5 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro.
Koszt wydania karty: 0 z
Okres wanoci karty: 3 lata


W przypadku kradziey lub zgubienia karty naley niezwocznie dokona jej zastrzeenia:
? osobicie w placwce Banku,
? telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPS S.A.),
? za porednictwem oglnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
? za porednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)
Od momentu zastrzeenia karty Bank ponosi odpowiedzialno za nieuprawnione transakcje dokonane przy uyciu karty