Karta Visa Classic Debetowa

Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi ich Użytkownikowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
  • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
  • płatności bez obecności karty dokonywanych w Internecie,
  • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
  • karta wydawana jest na 3 lata,
  • dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).

Karta Visa Classic Debetowa jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza że obciążenie rachunku z tytułu transakcji, prowizji i opłat następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia.

Limity transakcyjne:

  • - dzienny limit transakcji gotowkowych – 2 000,00 zł
  • - dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5 000,00 zł

Infolinia dla klientów: 86 215 50 00

Kartę można zastrzec pod numerem te +48 86 215 50 50 lub korzystając z
ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828


Informujemy, że zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 88) niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych do dokonywania operacji związanych z grami. Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu. Zakaz nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów.