Karta VISA BUSINESS EURO

Karta debetowa VISA BUSINESS EURO jest kart powizan z firmowym rachunkiem walutowym (EURO).Karta wydawana jest dla klientw instytucjonalnych. Kart mona dokonywa patnoci gotwkowych i bezgotwkowych w ramach rodkw zgromadzonych na tym rachunku. Dziki karcie klient posiada stay nieograniczony dostp do rodkw na swoim koncie walutowym w euro. rodki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane s w momencie dokonania wpaty na rachunek. Kart mona take dokonywa transakcji w internecie.
Istnieje moliwo ustanowienia indywidualnych limitw transakcyjnych do karty.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne do karty:

1) dzienny limit wypat gotwki dla rachunku bankowego walutowego wynosi 5 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro;

2) dzienny limit transakcji bezgotwkowych wynosi 10 000 Euro dla kart rozliczanych w walucie Euro.

Koszt wydania karty: 0 z
Okres wanoci karty: 3 lata

W przypadku kradziey lub zgubienia karty naley niezwocznie dokona jej zastrzeenia:
? osobicie w placwce Banku,
? telefonicznie pod numerem tel. +48 86 215 50 50 (Infolinia Banku BPS S.A.),
? za porednictwem oglnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
? za porednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)
Od momentu zastrzeenia karty Bank ponosi odpowiedzialno za nieuprawnione transakcje dokonane przy uyciu karty